Ekologiczny dom na lata

Posiadamy bogatą ofertę akcesorii fotowoltanicznych

Fotowoltaika

Fotowoltaika związana jest z procesem pozyskiwania energii elektrycznej z darmowego źródła, jakim są promienie słoneczne. Wykorzystywana jest ona zarówno do zasilania niewielkich urządzeń, jak i zaopatrywania w energię całych kompleksów mieszkalnych. Instalację fotowoltaiczną możesz zamontować na dachu budynku, wiacie samochodowej lub gruncie.

Odnawialne źródła energii zyskują coraz większą popularność w naszym kraju, dzięki czemu coraz więcej osób rozważa montaż instalacji fotowoltaicznej. Dodatkowo, zauważamy systematyczny wzrost kosztów za energię elektryczną, co jeszcze bardziej skłania do poszukiwania alternatywnych rozwiązań.

Jak wygląda montaż paneli fotowoltaicznych?

Profesjonalny montaż zawsze odbywa się w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną. Przed przystąpieniem do montażu paneli, nasi eksperci rzetelnie przeprowadzą audyt fotowoltaiczny, co pozwoli zagwarantować, że instalacja spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa i będzie w pełni efektywna.

 

Podczas audytu fotowoltaicznego:

 

-ustalimy zapotrzebowanie na prąd i na tej podstawie dobierzemy odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej,

-ocenimy możliwości montażowe i zaproponujemy dedykowany system montażowy,

-zweryfikujemy stopień zacienienia dachu lub gruntu,

-kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dokumentacji pozwalającej na podłączenie instalacji do Zakładu Energetycznego oraz otrzymanie dofinansowania po wykonanym montażu.

Informacje zebrane podczas audytu fotowoltaicznego służą nam do przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. Montaż paneli fotowoltaicznych na podstawie takiego projektu umożliwi Inwestorowi osiągnięcie maksymalnej wydajności a tym samym zapewni szybki zwrot inwestycji.

KWALIFIKACJE I CERTYFIKATY

Fotowoltaika składa się przede wszystkim z modułów fotowoltaicznych i inwertera (falownik). Moduł fotowoltaiczny (panel fotowoltaiczny) zbudowany jest z połączonych szeregowo, zabezpieczonych i umieszczonych w obudowie ogniw fotowoltaicznych wytwarzanych z mono lub polikrystalicznego krzemu, który dzięki efektowi fotoelektrycznemu przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Dzięki pracy inwertera prąd stały przekształcany jest na prąd przemienny taki jaki jest w gniazdkach. Tak wyprodukowany prąd może być używany na bieżąco i rozliczany ze sprzedawcą energii elektrycznej w systemie opustów dla klientów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie instalacji do sieci do 31 marca 2022 r. oraz w systemie net-billing dla klientów, którzy złożyli taki wniosek po 31 marca

Zalety

 • panele fotowoltaiczne wytwarzają darmowy prąd ze słońca,
 • nadwyżki energii mogą zostać odebrane z sieci lub sprzedane (fotowoltaika dla firm),
 • fotowoltaika w domu oznacza, że ​​możesz zyskać niezależność od podwyżek cen prądu przez co najmniej 25 lat,
 • od 2019 roku  instalację fotowoltaiczną możesz odliczyć od podatku, oraz otrzymać dofinansowanie
 • podniesienie wartości nieruchomości.
 • energia słoneczna jest odnawialna i zrównoważona, co oznacza, że ​​nie może jej zabraknąć, w przeciwieństwie do paliw kopalnych, które skończą się za kilkadziesiąt lat, zrównoważona oznacza możliwość zaspokojenia potrzeb współczesności bez narażania potrzeb przyszłych pokoleń,
 • czyste źródło energii – panele słoneczne nie emitują zanieczyszczeń, można je także poddać recyklingowi,
 • ciche – wytwarzanie energii z paliw kopalnych i innych odnawialnych źródeł jak turbiny wiatrowe może być hałaśliwe, prąd ze słońca wytwarzany jest bezgłośnie w związku z tym fotowoltaika jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów miejskich i zastosowań mieszkaniowych,
 • dostępność czystej energii – światło słoneczne jest dostępne w każdym miejscu na kuli ziemskiej i może być łatwo wykorzystane w ciągu dnia, dzięki temu praktycznie każdy ma możliwość pozyskiwania prądu ze słońca.

Ile energii produkuje instalacja fotowoltaiczna?

To, jak wiele energii wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna, zależne jest od jej wielkości. Panele fotowoltaiczne zapewnią około 1 000 kWh energii elektrycznej w skali roku z 1 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej przy optymalnym ukierunkowaniu modułów, co oznacza, że w przypadku zużycia rocznego 5 000 kWh oraz:

 

 • uwzględnieniu systemu opustów, który obowiązywał do 31 marca 2022 r. (i będzie obowiązywał przez 15 lat tych prosumentów, którzy złożyli wniosek o przyłączenie do sieci do tej daty), prosument potrzebował instalacji o mocy przynajmniej 6 kWp,
 • uwzględnieniu systemu net-billing, który wchodzi w życie 1 kwietnia 2022 r., potrzebujesz instalacji o mocy przynajmniej 5 kWp.

Ogniwa fotowoltaiczne produkują przez bardzo długi okres energię z nieskończonego w ludzkiej skali źródła – promieniowania słonecznego. W przeciwieństwie do innych typów elektrowni fotowoltaika nie wymaga dostarczenia paliw kopalnych, nie emituje spalin i nie powoduje hałasu. Ma też znikomy wpływ na faunę i florę w okolicy.

profesjonalny zestaw instalacji fotowoltaicznej

Wykonamy dla Ciebie wycenę
Uzupełnij poniższe dane i wyślij zapytanie

  dach skośny blachadach skośny ceramikadach płaskigrunt